fbpx

(Tiếng Việt Bên Dưới)

Installation Guide for Vibefam

Step 1: Download the app using the QR code below or directly access it through the following link:

Step 2: Create an account. Please create a new account following the instructions provided by Vibefam.

Step 3: After creating the account, please provide us with your email and username so that we can activate it in the system.

Step 4: Class booking (Refer to the image below).

NOMAD OM FACTORY TAY HO
Email: nomadofvn@gmail.com
Hotline: 0868.892.944
Address: 36A Alley 67 To Ngoc Van Street, Quang An Ward, Tay Ho District, Hanoi

Hướng Dẫn Cài Đặt Vibefam

Bước 1: Tải app theo link QR phía dưới hoặc vào trực tiếp theo link sau:

Bước 2: Tạo tài khoản. Bạn vui lòng tạo 1 tài khoản mới theo hướng dẫn của Vibefam.

Bước 3: Sau khi tạo tài khoản, vui lòng cung cấp cho chúng tôi email và username để chúng tôi kích hoạt vào hệ thống.

Bước 4: Booking class (Tham khảo ảnh phía dưới)

NoMad Om Factory Tây Hồ
🏠 Số 36A, Ngõ 67, phố Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội
☎ 08.6889.2944